NEWS FROM KAROO MEAT OF ORIGIN | VIEW IN A WEB BROWSER

Aan al die lede van “Meat of Origin Karoo”

Beste, beste wense vir 2019 en ons bid saam vir goeie reen in die Karoo hierdie jaar. Ons bied hiermee die geleentheid vir alle lede van die Karoo Meat of Origin Sertifiseringskema om klere met die KMOO sertifiseringsmerk te bestel. Die bestelvorm en fotos ter illustrasie is hierby aangeheg. U word genooi om van hierdie offer gebruik te maak en daarmee verder die naam van die Karoo met trots uit te dra.

Vriendelike groete

Albertus Erasmus

MOOK Direkteur en Sekretaris

 

KAROO MEAT OF ORIGIN KLERE

Om te bestel, laai die bestelvorm hier af en stuur vir ae@eproc.co.za

 

  

You're receiving this mail because you have subscribed to the Karoo Meat of Origin newsletter from the Karoo Development Foundation. This mail was sent to {email}

Your profile | Unsubscribe